Ett mögeltest på bara några minuter

Ett mögeltest på bara några minuter

Fukten är mycket vanlig i våra bostäder idag och kan därför orsaka en hel del problem. Ett stort problem är att i sådana miljöer trivs och frodas mögelsvampar. Mögelsvamparna avger både sporer och mikroskopiska partiklar i inomhusluften som ofta är giftiga. Därför kan...