Ett mögeltest på bara några minuter

16 mars 2020
Eva Olsson
Ett mögeltest på bara några minuter

Fukten är mycket vanlig i våra bostäder idag och kan därför orsaka en hel del problem. Ett stort problem är att i sådana miljöer trivs och frodas mögelsvampar. Mögelsvamparna avger både sporer och mikroskopiska partiklar i inomhusluften som ofta är giftiga. Därför kan man få problem med andningen och andra problem som huvudvärk, trötthet och allergiska reaktioner. Svartmögel kan också göra att man får astma och allergier som i värsta fall kan blir permanenta. Det kan också orsaka problem som hösnuva.

Därför kan det vara läge att göra ett svartmögel test om du får något eller några av dessa problem. I många fall kan man känna mögellukten, men inte alltid.

Det finns enkla tester som man själv kan utföra i sin bostad, för att se om det finns någon mögeltillväxt där. På Mögel-test.se finns flera, olika tester att välja bland. En av dem är ett så kallat professionellt enzymtest, PRO-Clean snabbtest, där man får svar på bara 5 minuter om ett område är mögelfritt eller drabbats av svartmögel.

Snabbtestet används om möglet är synligt på väggar eller tak. När du beställer ett sådant test får du en bomullstopp, färgkarta och en detaljerad manual skickad till dig. Bomullstoppen stryker du på det område som du vill mögeltesta och stoppar tillbaka i fodralet. Sedan knäcker du den blå behållaren och då den bryts kommer vätskan att rinna ner i plasthylsan med mögeltestet. Efter 2 minuter kommer vätskan att ha skiftat färg och du kan jämföra det med färgkartan för att se om det är mögel eller ej.

Om det är flera ställen som man vill mögeltesta, så lönar det sig att beställa flera snabbtester på samma gång. Vid köp av 2 till 10 st sparar man mellan 15% till 38%. Det finns även andra mögeltester att beställa. Ett är där man via ett dammprov kan avgöra om man har ett dolt mögelangrepp.