Var får man utföra trädfällning i Malmö?

Var får man utföra trädfällning i Malmö?

Du kanske har ett träd på din tomt som du tycker har gjort sitt och du vill kontakta en arborist för att fälla det. Då kan det faktiskt vara så att denne berättar för dig att du inte får fälla trädet. Detta då det är ett särskilt skyddsvärt träd, som skyddas enligt...