Var får man utföra trädfällning i Malmö?

28 mars 2022
patrick pettersson

editorial

Du kanske har ett träd på din tomt som du tycker har gjort sitt och du vill kontakta en arborist för att fälla det. Då kan det faktiskt vara så att denne berättar för dig att du inte får fälla trädet. Detta då det är ett särskilt skyddsvärt träd, som skyddas enligt miljöbalken.

Så vad innebär detta? Ska du inte få bestämma över träden på din egen tomt? I de allra flesta fall får du det. Särskilt skyddsvärda träd är ovanliga och blir sällan ett problem när man vill utföra en trädfällning i Malmö.

Vilka träd är skyddade från trädfällning i Malmö?

De skyddsvärda träden bedöms tillföra viktiga egenskaper till ekosystem och miljö i sitt område. De har därför skyddats enligt lag. Dessa är följande:

  • Jätteträd. Då handlar det om träd som kan vara både levande eller döda, med en omkrets på en meter där trädet är som smalast.
  • Väldigt gamla träd. Inte heller här behöver trädet faktiskt vara levande, men det ska ha stått i minst 140 år. Och för tall, gran, ek och bok ska trädet ha stått i mer än 200 år.
  • Grova hålträd. Även här handlar det om både levande och döda träd och dessa träd ska vara grövre än fyrtio cm i brösthöjd och i huvudstammen ska det finnas en hålighet.

 

trädfällning Malmö

 

Varför är dessa träd undantagna trädfällning i Malmö?

Det är inte bara vid trädfällning i Malmö dessa träd är skyddade utan det gäller överallt. Orsaken är att de har betydelse för både djurliv och växter. Denna form av träd är en förutsättning för överlevnad för flera arter.

Vad det gäller jätteträden har Sverige Europas största bestånd. Dessa träd är givetvis mycket gamla och är därför svåra att nyodla. Det tar väldigt lång tid innan de når denna status varför vi måste vara rädda om de vi har.