Lite bondvett räcker långt

Lite bondvett räcker långt

Det börjar se allt mörkare ut för Sverige när det kommer till antalet döda i Covid-19. Den initialt hyllade strategin ter sig allt mer främmande när dödstalen rusar som de har gjort. Nu rapporterar även tidningarna att förtroendesifforna för Folkhälsomyndigheten...