Utför bergsprängning på ett säkert sätt

31 januari 2021
Lily Hansen

Ibland kan man behöva få bort berg som är i vägen av olika anledningar. Kanske ska det byggas ett hus och man måste ha en plan grund att bygga på. Oavsett vad som ska byggas på platsen så ska man se till att anlita hjälp med sin Bergsprängning så att det går till på rätt sätt för att undvika att olyckor händer.

Det är mycket viktigt att en bergsprängning utförs med högsta säkerhet. Detta så att man inte skadar den miljö man ska spränga i. Det gäller oavsett var man ska spränga. Om det är byggnader i närheten så ska man ha det i beaktande när man planerar för sprängningen, men man ska också ta hänsyn till djur och natur.

Inför ett arbete som bergsprängning gäller det att ha en ordentlig plan och se över den miljö som sprängningen ska utföras i. Det innefattar allt som är runt omkring och även det som kan ligga i marken. Eftersom det i marken kan det finnas avloppsrör eller kanske ligga ett nedgrävt bredband som man måste ta hänsyn till. Så man ska se till att få kartor och ritningar på omgivningen för att kunna planera och utföra sprängningen.

 

 

Känslig omgivning kan kräva andra metoder

Vid en planering av en bergsprängning så kan man stöta på olika problem. Ett är att det inte är möjligt att spränga på grund av att omgivningen är för känslig. Det kan till exempel vara att det står byggnader för nära som kan ta skada. Då får man använda en annan metod. Den metoden kallas för bergspräckning.

När en bergspräckning går av stapeln utförs den med hjälp av hydrauliska verktyg som istället spräcker berget försiktigt. Med denna metod bildas inga farliga vibrationer i marken som stör närliggande byggnader. En sprängning utan vibrationer innebär att omgivningen kan känna sig helt säker.