Brunnsborrning i Örebro

14 juni 2021
jonas olsson

Att borra en brunn är lite av en konst, och vare sig man ska borra efter vatten eller bergvärme, gäller det att anlita en erfaren brunnsborrare. För att brunnen ska kunna leverera rätt mängd vatten eller energi måste den anläggas på rätt ställe. En vattenbrunn är extra känslig och måste placeras på säkert ställe från eventuella föroreningskällor.

Men även markens sammansättning har stor betydelse för brunnen och även om det aldrig finns några garantier, gäller det att också försöka undvika vissa ämnen som finns i marken och borra på rätt ställe. Därför kan det ofta vara en fördel att anlita ett företag med erfarenhet av brunnsborrning i örebro och som tidigare har borrat i trakten. 

Detta eftersom de troligtvis känner till eventuella föroreningskällor och ämnen i marken. Fast man kan också prata med sin kommun eller fråga grannen. Genom att anlägga brunnen på bästa möjliga plats kan man många gånger undvika att behöva rena vattnet genom kostsamma brunnsfilter.

Anlita ett certifierat företag med försäkringar

För att få en så bra brunn som möjligt gäller det att vara noga i val av brunnsborrare. Företaget man anlitar ska vara certifierat och även ha ordentlig ansvars- och miljöförsäkring, om det skulle uppstå problem. 

En seriös brunnsborrare upprättar också alltid ett brunnsprotokoll över själva borrningen och brunnen. Detta dokument är jätteviktigt att ha om det i framtiden skulle uppstå problem med brunnen. Genom att studera protokollet blir det enklare att hitta rätt åtgärd och komma till rätta med felen. 

Även om det är viktigt att gå på referenser och erfarenhet då man väljer företag inför brunnsborrningen, ska man även jämföra priser. Ta därför in kostnadsförslag från mer än ett företag och kontrollera även om de är certifierade och medlemmar i branschorganisationen. Det kan även vara bra att kontrollera företaget hos skatteverket så att det inte finns några skatteskulder.