Ge byggnaden ett effektivt klotterskydd i Malmö

28 december 2020
Cecilia Olsson

I Malmö är det inte ovanligt att fastighetsägare utsätts för nedklottrade fasader, hissar, fönster och dörrar. Det allra vanligaste är att stora byggnader såsom hyreshus, företagsfastigheter och kommunala byggnader drabbas men även privata villor kan utsättas. Det är inte så lätt att upptäcka klottrare i tid eftersom de ofta är ute sent på kvällar eller nätter och utför sina dåd i skydd av mörker, men det finns något man kan göra för att skydda ytan och underlätta sanering.

Klotterskydd med olika egenskaper

Med ett klotterskydd går det att skydda ytskiktet på fasaden och göra att det blir lättare att sanera klottret. Det innebär i sin tur att själva saneringen även blir billigare eftersom den går snabbare att genomföra. Ett klotterskydd kan dessutom vara betydligt miljövänligare jämfört med en sanering på en obehandlad yta eftersom det inte kräver en massa kemikalier för att få bort klottret.

Ett diffusionsöppet klotterskydd gör att klotter inte kan tränga ner i fasadens yta och klotter som påförts på den kan enkelt spolas bort med hett vatten. Detta klotterskydd tillåter dessutom fasaden att andas vilket är bra för materialet. För den som ofta drabbas av nedklottrad egendom kan det dock vara bäst att använda sig av ett så kallat permanent klotterskydd. Det lägger sig som en lack på ytan och har längre hållbarhet jämför med diffusionsöppet klotterskydd samt har hög UV-beständighet. 

Sanering, skydd och avtal

Hustvättarna i Malmö är ett företag som har expertkunskaper inom klottersanering. De kan effektivt och skonsamt sanera fasader, fönster, elskåp, hissar, lyktstolpar med mera. Hustvättarna kan även ta fram det bästa klotterskyddet för varje enskilt objekt samt erbjuder ett klotteravtal för den som har behov av det. Ett klotteravtal innebär att det enda beställaren behöver göra är att anmäla var klottret finns så rycker Hustvättarna ut och sanerar ytan inom angiven tid.

Det går att läsa mer om deras tjänster på https://hustvattarna.se/klottersanering.