Invaliditetsintyg bekräftar bestånde besvär

29 juni 2020
Cecilia Olsson

Om man råkar ut för en olycka så kan man i vissa fall ha en sån otur att man får bestående men som kan försvåra vardagen. Vissa skador går bara att operera och behandla till en viss gräns och man kan tvingas leva med nedsatt funktion i den påverkade kroppsdelen/kroppsdelarna. Har man drabbats av medicinsk invaliditet kan man få ersättning för det från sitt försäkringsbolag.

Vad menas med medicinsk invaliditet?

Medicinsk invaliditet är ett tillstånd med bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen, det gäller alltså besvär som inte går över med tiden. Eftersom man behöver se hur skadan läker brukar det därför ta minst ett år, ibland även längre tid, innan försäkringsbolaget gör en bedömning.

Det som ska fastställas då är om skadan är bestående och i så fall vilken ersättning som ska betalas ut. När det kommer till barn och ungdomar kan försäkringsbolagen ibland vilja vänta till att den skadade uppnått vuxen ålder innan invaliditeten bedöms.

Det krävs ett invaliditetsintyg

När försäkringsbolaget ska göra sin bedömning kommer de att skicka en begäran på ett invaliditetsintyg, det används tillsammans med övriga medicinska uppgifter för att bedöma hur skadan ska ersättas. För att få ett invaliditetsintyg gör man en undersökning där det bedöms om skadan till exempel har gett begränsad rörelseförmåga, bestående smärta med mera.

Inför en undersökning bör man tänka efter om skadan har medfört konsekvenser som påverkar arbetet och/eller fritiden. Efter undersökningen skrivs invaliditetsintyget och skickas till det aktuella försäkringsbolaget. Hos försäkringsbolaget görs sedan en bedömning med hjälp av intyget och de journalhandlingar som man eventuellt fått tidigare.

Det varierar mellan olika sorters försäkringar hur stort försäkringsbelopp man kan få ut samt vilka villkor som gäller, även invaliditetsgrad och ålder har påverkan. Är man i behov av ett invaliditetsintyg i Göteborg kan man kontakta Ortopederna.com, de utfärdar invaliditetsintyg åt samtliga försäkringsbolag.