Utredning angående invaliditetsintyg

18 maj 2021
jonas olsson

Om man råkar ut för en olycka kan det ge en del besvär som så småningom går över. Antingen av sig självt eller genom långsam och trägen rehabilitering. Det kan vara livsförändringar som ska till och även om olyckan är av fysisk art kan den ge psykiska skador i form av sänkt livslust. En del människor drabbas inte alltför sällan även av depressioner till följd av sin olycka. Det fina är att allting går att förändra över tid, men det krävs både mod och beslutsamhet. 

Skulle en skada bli mer bestående kan det vara en livslång process att lära sig leva med den. En sådan bestående skada utan hopp om att den kan försvinna genom träning eller förändringar i livsstil kan då klassas som invaliditet. För att avgöra hur stor påverkan en sådan skada har i det dagliga livet görs en undersökning av den nedsatta förmågan. Invaliditetsintyg utfärdas efter att bedömningen är gjord. Den görs av läkare som har specialiserat sig på att göra detta.

 

 

Invaliditet förändrar livet

Invaliditetsintyg är ett intyg på hur stor grad av invaliditet en person råkat ut för. Det kan röra sig om så lite som några procent, kanske bara en till tre procent, men också ända upp till hundra procent. Kravet på att ha ett intyg kan komma från till exempel en persons försäkringsbolag. De har ju som uppgift att betala ut ersättning vid invaliditet, och summan de ska betala bestäms med hjälp av intyget och graden av invaliditet. Ju större procent invaliditet, desto större summa. 

I den bästa av världar kan en person som fått ett invaliditetsintyg ändå tillfriskna på ett sådant sätt att den får mindre och mindre besvär och får bättre förutsättningar än i början då intyget utfärdades. Vid sådana exceptionella tillfällen kan det komma att bli en ny bedömning av invaliditeten och situationen kan komma att ändras.