Effektivisera och underlätta med vägmarkeringar

02 september 2020
Cecilia Olsson

Det är mycket viktigt med tydliga vägmarkeringar eftersom de har påverkan på säkerheten samtidigt som de underlättar för trafikanterna. Vet alla var de ska och får åka så flyter allting så mycket smidigare. Vägmarkeringar kan även användas för att en företagslogotyp ska få extra exponering eller för att uppmuntra till aktiviteter på en skolgård genom spel- och lekmarkeringar. 

Smidig parkering ger nöjda kunder

Gäller det exempelvis en kundparkering så finns det flera goda anledningar till att ha tydliga markeringar där. Genom att kunderna vet hur de ska röra sig flyter allt smidigare vilket ger mer tid till kunderna att handla istället för att krångla runt på parkeringen. En besvärlig parkeringsplats kan i värsta fall leda till en sådan frustration att kunder inte orkar besvära sig med att komma tillbaka. 

Rätt markeringar effektiviserar arbetet

Inom logistik – och industriområden rör sig många fordon och gångtrafikanter på samma yta. För allas säkerhet är det viktigt att det finns tydliga avgränsningar var och hur fordon och gångtrafikanter får röra sig på området. Tydliga markeringar gör dessutom jobbet mycket mer effektivt då det inte dyker upp störningar i arbetet. Det underlättar även att använda sig av markeringar för att visa inom vilka området det får placeras gods.

Ett företag med kunskap och tillgång till högkvalitativt material

Ett företag som har bred kunskap inom området och dessutom själva tillverkar den vita termoplasten som används för att utföra vägmarkeringar är Svevia. De kan hjälpa till med behovsanalys och anpassade lösningar för att säkerställa att alla kunder får ut så mycket som möjligt av vägmarkeringar och linjemålning. De utför till exempel väglinjemålningar i alla typer av miljöer och utföranden, parkeringsrutor, siffror, symboler, temporära markeringar, fräsning av räfflor samt även borttagning av linjer och markeringar.

På svevia.se/vagmarkering finns mer information om nyttan med olika vägmarkeringar samt vad företaget har att erbjuda.