Pumpar är viktiga inom industriverksamheter

17 februari 2021
william eriksson

Välfungerande pumpar är helt nödvändiga komponenter inom många olika verksamheter. Det kan till exempel handla om företag i livsmedelsindustrin som använder pumpar för att hantera olika slags pulver som exempelvis kakao-, protein- eller mjölkpulver vid tillverkning av olika sorters livsmedel. För dem är en högpresterande pulverpump ett måste för att produktionen ska fungera.

Det används också andra typer av pumpar inom livsmedelsindustrin. En fatpump är till exempel utmärkt för att pumpa en trögflytande massa och kan användas till sådant som att förse bakverk med fyllning. Olika typer av pumpar kan också användas för helt olika ändamål. Pulverpumpar kan till exempel också pumpa färgpigment för färgindustrin. 

 

Ta väl hand om pumparna med regelbunden service

Det finns många olika typer av pumpar på marknaden och det finns även olika tillverkare. För att verksamheter som är beroende av pumpfunktioner ska fungera friktionsfritt och utan avbrott som innebär såväl mycket kostnader som förseningar är det viktigt att pumparna sköts som de ska. 

Det är lämpligt att utföra service på pumparna och det är något man bör anlita en specialist för. Inte minst i de branscher som använder pumpar för starka kemikalier är det särskilt viktigt att pumparna tas om hand korrekt och att service utförs med hög standard.

Ibland kan pumpen behöva lagas eller i värsta fall bytas ut. Då gäller det att få hjälp med detta omgående för att slippa avbrott i produktion eller övrig verksamhet. Rutinerade firmor kan sköta såväl reparationer som installation av nya pumpar.

 

Satsa på originaldelar

Det finns olika företag i hela landet som kan serva och installera pumpar. Det är lämpligt att kontrollera så att pumpserviceföretaget alltid kan erbjuda originaldelar och att de även kan garantera att pumpen uppfyller EU-standard efter åtgärder som reparation eller service. Den som söker någon med kompetens inom pumpar i Jönköping kan exempelvis kontakta Pump & Pyrolysteknik AB.